Whatever good things we build end up building us
Whatever good things we build end up building us
Whatever good things we build end up building us

Bouwen en renoveren van tankparken

 
 
Afhankelijk van de beschikbare ruimte, type product dat in de tanks wordt opgeslagen en andere specifieke eisen, worden tankparken volledig op maat aangelegd. In samenspraak met de opdrachtgever en rekening houdend met de bestaande ondergrond en gangbare wetgeving, kunnen wij de keermuren dimensioneren volgens type product en het volume van de opslagcapaciteit, tankfundaties aanbrengen, en andere voorzieningen zoals bv vloeistofafdichting, hemelwaterafvoer, preventieve voorzorgen bij eventuele calamiteit, pipesupports, enz... realiseren.